Δημιουργία Website Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου

H ανάγκη για τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτέλεσε την έναρξη της συνεργασίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την Tessera.

Ο ιστότοπος, που σχεδιάσθηκε με την πλατφόρμα WordPress, διαθέτει ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο και εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει απεριόριστα links, υπομενού, σελίδες, κατηγορίες και πολυμεσικό υλικό. Διαθέτει σύνδεση με social media links, υποστηρίζει σύστημα χρηστών, πολυγλωσσία, advanced search engine και είναι βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης (SEO).

Ο επισκέπτης του δικτυακού ιστοτόπου μπορεί να ενημερωθεί για το Τμήμα, την ιστορία και το προσωπικό του, τα προγράμματα σπουδών που παρέχει (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), καθώς και τα ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια που διαθέτει. Επιπλέον, μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβεί σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.sah.aegean.gr

Share:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf