Νέες εγκαταστάσεις του λογισμικού 4techman

Δύο νέες εγκαταστάσεις του λογισμικού διαχείρισης έργων 4techman, παρέδωσε η Tessera τον προηγούμενο μήνα. Η πρώτη εφαρμογή εγκαταστάθηκε στον Δήμο Καλαμαριάς με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και υλοποίηση των αιτημάτων των πολιτών. Η δεύτερη εγκατάσταση έγινε στην εταιρεία Τεχνομηχανική Ε.Π.Ε., με σκοπό τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

Η πλατφόρμα 4techman απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως οι τεχνικές εταιρείες, των οποίων οι εργαζόμενοι – τεχνικοί απασχολούνται περισσότερο εκτός της έδρας της εταιρείας, στο πεδίο (field service management).

Το σύστημα αποτελείται από δύο κύρια μέρη: τη mobile εφαρμογή σε Android και iOS, την οποία διαχειρίζονται οι τεχνικοί/εργαζόμενοι και τη Web εφαρμογή, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους διαχειριστές της πλατφόρμας.

Μέσω της mobile εφαρμογής ο τεχνικός λαμβάνει σε καθημερινή βάση τις εργασίες στις οποίες συμμετέχει, ενώ παράλληλα καταγράφει οτιδήποτε κρίνεται ως σημαντικό (χρόνος απασχόλησης, χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα κ.ά.). Οι καταχωρημένες πληροφορίες αποστέλλονται στη web εφαρμογή, η οποία καταγράφει τα δεδομένα από όλους τους τεχνικούς, έχοντας συνολική εποπτεία στις εργασίες κάθε υπαλλήλου.

Κάθε τεχνικός μπορεί να δημιουργήσει αναφορές με τις εργασίες, στις οποίες έχει απασχοληθεί και καταχωρεί το σύνολο των ωρών, που απαιτήθηκαν για κάθε εργασία. Ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα να φωτογραφίσει από τη συσκευή του τον χώρο εργασίας και να αποστείλει τις εικόνες στη web εφαρμογή.

Στη νέα έκδοση, 1.4.0 το 4techman υποστηρίζει τις λειτουργίες:

 1. Προσθήκη φωτογραφιών από το κινητό (υποστήριξη και offline upload/sync)
 2. Συγχρονισμός εγγράφων (pdf, word, excel)
 3. Δυνατότητα offline ανάγνωσης εγγράφων και φωτογραφιών
 4. Προβολή αρχείων εσωτερικά στην εφαρμογή με δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας ανάλογα με τη συσκευή (iOS ή Android)
 5. Προσθήκη σχολίων στην καταγραφή χρόνου
 6. Λήψη γεωγραφικής θέσης σε λειτουργία εκτός σύνδεσης
 7. Προσθήκη επιβεβαίωσης αποσύνδεσης από την εφαρμογή
 8. Βελτίωση του dark-mode
 9. Αναδιάρθρωση σελίδας σχολίων
 10. Επιβεβαίωση διαγραφής μίας επιμέρους εργασίας ή καταγραφής χρόνου
 11. Έναρξη απασχόλησης περισσότερες από μία φορές

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf