Ψηφιακό παιχνίδι παρατήρησης έργων τέχνης Μουσείων

Η πρόταση, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης για ‘επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του video game development μέσω δράσεων και προγραμμάτων’ του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Πύλη Πολιτιστικών Φορέων,  εγκρίθηκε προς υλοποίηση.

Η πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδιών σχεδιασμένων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητές συσκευές, ταμπλέτες κλπ με απώτερο σκοπό την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έργο αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού παρατήρησης έργων τέχνης και εύρεσης αντικειμένων από εκθέματα που βρίσκονται σε μουσειακούς χώρους, ενώ παράλληλα θα παρέχει πληροφορίες για το έργο και τον καλλιτέχνη. Το ψηφιακό παιχνίδι θα διατίθεται δωρεάν, σε ελληνική/αγγλική γλώσσα, θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και θα μπορεί να λειτουργεί σε σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και σε έξυπνες συσκευές.

Παράδοση έργου: 30 Απριλίου 2021.

Share:

portfolio artinspector

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf