Υπογραφή σύμβασης με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS

Η Tessera μετά από συμμετοχή της στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (ΚΔΕΜΤ) αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και αναβαθμισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η εταιρεία μας πρόκειται να αναπτύξει:

  • 50 εκπαιδευτικές ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους, οι οποίες θα απεικονίζουν με μορφή comics αυτοτελείς εκπαιδευτικές ιστορίες, σχετικές με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.
  • Τρία διαδραστικά online παιχνίδια, που η θεματολογία τους θα σχετίζεται άμεσα με τη θεματολογία των science shows του NOESIS και η οποία θα αφορά στο Διάστημα, στην Αρχαία Τεχνολογία και στον ευρύτερο χώρο της Φυσικής και της Χημείας.
  • Τρία εικονικά διαδραστικά εργαστήρια Οπτικής, Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, στα οποία θα εκτελούνται προσομοιώσεις πειραμάτων.
  • Νέα διαδικτυακή πύλη για το NOESIS η οποία θα παρέχει αναβαθμισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
  • Στερεοσκοπικές εικόνες υψηλής ποιότητας, που θα αναπαριστούν αντικείμενα/εκθέματα του ΚΔΕΜΤ.

Ειδικότερα για την ανάπτυξη των εικονικών εργαστηρίων, η εταιρεία μας θα συνεργαστεί με ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από ΜΕΛΗ ΔΕΠ, συνεργάτες ερευνητές και λοιπό προσωπικό των εργαστηρίων Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής της Φυσικής του Τμήματος Φυσικής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2014.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf