Τρία νέα δημόσια έργα για την Tessera

Η εταιρεία μας ανέλαβε μέσα από διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών τρία νέα έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

  • Στοχευμένες Δράσεις Προβολής για το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο με Αναθέτουσα Αρχή το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Η εταιρεία Tessera ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του έργου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει φωτογράφηση της πανίδας και της χλωρίδας του Γράμμου, σχεδίαση και δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Πάρκου, σχεδίαση και ανάπτυξη δύο CD-ROM με παρουσίαση της χλωρίδας και της πανίδας του Γράμμου καθώς και προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου.

 

  • Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του Δήμου Σπάτων με Αναθέτουσα Αρχή τον νέο Καποδιστριακό Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος: Η εταιρεία Tessera ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του έργου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει αναμόρφωση της εμφάνισης και της δομής του ιστοχώρου, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται πλήρως στη φυσιογνωμία του νέου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας. Επιπλέον, στον αναβαθμισμένο ιστοχώρο θα προστεθούν νέες λειτουργίες για τη διευκόλυνση των πολιτών, όπως επιχειρηματικός κατάλογος, βάση δεδομένων ανέργων και χάρτη GIS του Δήμου.

 

  • Κατασκευή της Διαδικτυακής Πύλης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών: Η εταιρεία Tessera ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του έργου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει τη σχεδίαση και ανάπτυξη της Πύλης ΔΑΣΤΑ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, την εκπαίδευση μελών του προσωπικού της ΑΣΚΤ στη διαχείριση της Πύλης καθώς και την τεχνική υποστήριξη για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf