Συμφωνία ύψους 142.550 ευρώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υλοποίηση του έργου TAQ (Tracing Agrifood Quality)

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση mobile εφαρμογής ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας γεωργικών προϊόντων.

Αποτελεί ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο ασφάλειας, το οποίο ελέγχει όλα τα στάδια – από την παραγωγή, συγκομιδή, τυποποίηση, αποθήκευση και διακίνηση – του προϊόντος έως και την τοποθέτησή του στο σημείο πώλησης. Σκανάροντας με το κινητό ή το tablet το QR-CODE, που θα φέρει κάθε γεωργικό προϊόν, ο τελικός χρήστης θα λαμβάνει πληροφορίες για όλη την παραγωγική διαδικασία και διακίνηση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δείγμα του προϊόντος μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ακόλουθο video:

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf