Συμμετοχή σε νέο Ευρωπαϊκό Έργο για την Tessera

Πρόκειται για το έργο MO-BIZZ, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CIP-ICT-PSP. Το έργο προκρίθηκε με βαθμολογία που το έφερε στη 2η θέση από όλες τις προτάσεις που συμμετείχαν στην ίδια δράση.

Το MO-BIZZ πρόκειται να υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 2012 – 2015 και έχει ως στόχο τη σχεδίαση μιας ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα να επιτρέψει σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να θέσουν στη διάθεση των πελατών τους υπηρεσίες που θα αξιοποιούν cloud-based υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Ρόλο συντονιστή του έργου έχει η Portugal Telecom ενώ συμμετέχουν διάφορες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά ιδρύματα από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα και την Πορτογαλλία. Η Tessera δεν είναι η μοναδική εταίρος από την Ελλάδα καθώς στο έργο έχει σημαντική συμμετοχή η εταιρεία ALTEC.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf