Στοχευμένες Δράσεις Προβολής για το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο

Τέθηκε επίσημα σε λειτουργία ο διαδικτυακός τόπος του Πάρκου της Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο, grammos-pes.gr.

Ο διαδικτυακός τόπος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας στο πλαίσιο του έργου «Στοχευμένες Δράσεις Προβολής για το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο», το οποίο προκηρύχθηκε από το Ίδυρμα της Βουλής των Ελλήνων.

Είναι διαθέσιμος σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά και περιέχει:

  • Πληροφορίες για το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης
  • Φωτογραφικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής
  • Αναφορά στην ιστορία της περιοχής, αρχειακό φωτογραφικό υλικό και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Η Tessera ως ανάδοχος του έργου ήταν υπεύθυνη και για την πραγματοποίηση φωτογράφησης στην περιοχή του Γράμμου και τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού με είδη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, για τη δημιουργία εφαρμογής πολυμέσων για την χλωρίδα και την πανίδα του Γράμμου καθώς και για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού.

Share:

tessera-web-grammos

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf