Προγράμματα

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η πρώτη συμμετοχή της εταιρείας σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε το 2002 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IST. Από τότε η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει σε αρκετές καταθέσεις προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έχει στο ενεργητικό της έξι επιτυχείς συμμετοχές σε εγκεκριμένα έργα. Συγκεκριμένα:

Υλοποίηση της mobile εφαρμογής DiaBEATes. Το «DiaBEATes» είναι μια πλατφόρμα λογισμικού και μια εφαρμογή για κινητά και Web για διαβητικούς τύπου Ι και ΙΙ, με στόχο να:

1. διευκολύνει την καθημερινή διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με τον διαβήτη

2. λειτουργεί ως συναγερμός σε περίπτωση έκτακτων λιποθυμικών επεισοδίων των ασθενών

3. βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των διαβητικών και των γιατρών τους.

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από τον FIWARE FI-C3 accelerator, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος “Cooperation of the 7th Framework programme for Research and Development”.

Το έργο TAQ χρηματοδοτήθηκε από τον accelerator Fractals (Future Internet Enabled Agricultural Applications, FP7 project No. 632874), στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΤΑQ είναι μία εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας – ιχνηλασιμότητα για γεωργικά προϊόντα, η οποία παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και την αποθήκευση των προϊόντων. Ο παραγωγός εισάγει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων, ενώ ένας κωδικός QR – code δημιουργείται από την εφαρμογή, όταν ο παραγωγός ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων και το προϊόν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Σκανάροντας με ένα smartphone ή tablet τον κωδικό QR-code, που φέρει το τελικό προϊόν στη συσκευασία του, ο τελικός χρήστης (π.χ. καταναλωτής) λαμβάνει πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία του, την εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια μαθαίνει το προϊόν και αποκτά εμπιστοσύνη για αυτό.

Η Tessera συμμετείχε στο έργο MO-BIZZ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CIP-ICT-PSP. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2013 – 2015 και είχε ως στόχο τη σχεδίαση μιας ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να θέσουν στη διάθεση των πελατών τους υπηρεσίες που θα αξιοποιούν cloud-based υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Το MO-BIZZ  θα διαθέτει μια πλατφόρμα υπηρεσιών για κινητές εφαρμογές επιχειρήσεων.

Το έργο έχει δύο βασικές ομάδες-στόχους:

(1) προγραμματιστές και παρόχους, και (2) μεγάλες βιομηχανίες και κάθετα τμήματα της αγοράς των επιχειρήσεων.

Στο έργο συμμετείχαν 10 ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπούν τους κυριότερους φορείς στην αγορά του mobile cloud. Ρόλο συντονιστή του έργου είχε η Portugal Telecom, ενώ συμμετείχαν διάφορες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά ιδρύματα από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα και την Πορτογαλλία. Η Tessera δεν ήταν η μοναδική εταίρος από την Ελλάδα καθώς στο έργο είχε σημαντική συμμετοχή η εταιρεία ALTEC.

Η Tessera για το έργο αυτό υλοποίησε επιχειρηματικές mobile εφαρμογές, οι οποίες λειτουργούν πάνω στην πλατφόρμα MO-BIZZ.

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο έργο KP-LAB στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IS, τη  χρονική περίοδο 2006 – 2011 σε συνεργασία με άλλους 20 ερευνητικούς και τεχνολογικούς ευρωπαϊκούς φορείς.

Το έργο αφορούσε στη δημιουργία ενός online συστήματος εκπαίδευσης που είχε ως στόχο τη διευκόλυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης μέσω της ανταλλαγής, δημιουργίας και εργασίας με τη γνώση στον τομέα της εκπαίδευσης και στους χώρους εργασίας.

Το KP-Lab περιελάμβανε το σχεδιασμό πειραμάτων και μακροχρόνιες μελέτες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς οργανισμούς. Η ανάπτυξη του συστήματος στηρίχθηκε σε νέες τεχνολογίες όπως το semantic web, πολυμεσική επικοινωνία και πρόσβαση από οπουδήποτε με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Το λογισμικό βασίστηκε κυρίως σε ανοιχτού κώδικα τεχνολογίες.

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο έργο ComLab2 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci μαζί με 9 εκπαιδευτικά ινστιτούτα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ComLab 2 υλοποιήθηκε τη χρονική περίοδο 2005-2007 και είχε ως κύριο στόχο την αξιοποίηση διαφορετικών εργαλείων ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής και της Τεχνολογίας.

Η Tessera ασχολήθηκε με τη σχεδίαση προσομοιώσεων καθώς και με τη μεταφορά του υλικού που αναπτύχθηκε σε web τεχνολογίες.

Η Τessera συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου DUNES (Dialogic and argUmentative Negotiation Educational Software), σε συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα από διάφορες χώρες της Ευρώπης, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IST. Το έργο πραγματοποιήθηκε την χρονική περίοδο 2002 – 2005.

Βασικό αντικείμενο του DUNES ήταν η ανάπτυξη ενός online εκπαιδευτικού λογισμικού, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την έκφραση, το διάλογο και την επιχειρηματολογία. Το λογισμικό που δημιουργήθηκε από αυτό το έργο λειτουργεί on line και σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε συζητήσεις, βρίσκοντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες, για να επιχειρηματολογήσουν. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε φοιτητές, σπουδαστές, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.

Η Tessera συμμετείχε στη σχεδίαση των γραφικών διεπαφών χρηστών του εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και στην ανάπτυξη του web portal του έργου.

Ερευνητικά προγράμματα

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μακροχρόνιου προγράμματος θεραπευτικής γύμνασης και αξιολόγησης, από επαγγελματίες άσκησης και υγείας, των ανατομικών και λειτουργικών προσαρμογών της άσκησης σε ασθενείς και αθλητές με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το Cardiofit έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου με σκοπό: α) τη διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και την πρόληψη εμφάνισής τους σε χρήστες που ασκούν σωματική δραστηριότητα καθώς και β) τη στήριξη των ιατρών τους στην εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών και στην παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών.

Έναρξη έργου: 7/10/2021
Λήξη έργου: 7/10/2023
(διάρκεια: 24 μήνες).

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

 • Η Εταιρία Tessera Multimedia, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.
 • Το ‘Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ / ΕΛΚΕ ΑΠΘ’, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με καρδιαγγειακά και άλλα χρόνια νοσήματα, ενώ περισσότεροι από 200 ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα ασκούνται κάθε χρόνο δωρεάν στα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής.

Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

H Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας (λογισμικό), που θα εξυπηρετεί άτομα με υπέρταση και τους φροντιστές τους, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της νόσου.
 
Σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει τους τελικούς χρήστες / ασθενείς στην καταγραφή και παρακολούθηση δεδομένων που σχετίζονται με την υπέρταση αλλά και στην υποστήριξή τους στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα στοχεύει στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών – ιατρών και στην παροχή μίας εύχρηστης πλατφόρμας στους επαγγελματίες υγείας για μία ολοκληρωμένη παρακολούθηση των δεδομένων των ασθενών. 
 
Έναρξη έργου: 15/4/2021 και λήξη έργου: 14/10/2023 (διάρκεια: 30 μήνες).
 
Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:
 
 • Εταιρία Tessera Multimedia (Συντονιστής), η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.
 • Innovative Secure Technologies,  τεχνοβλαστός (spin-off), εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας.

Η ιστοσελίδα του έργου: https://formyheart.app

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου Cyberpi αποτελεί η ανάπτυξη ενός προϊόντος λογισμικού, το οποίο θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με σκοπό να προστατεύει τα ψηφιακά δεδομένα και τα υπολογιστικά συστήματά τους από κυβερνοεπιθέσεις. Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί ένα ευφυές σύστημα, το οποίο θα παραμετροποιείται με βάση τις ανάγκες κάθε οργανισμού, με σκοπό να αποτρέπει κυβερνοεπιθέσεις αλλά και να περιορίζει τις συνέπειές τους.

Το Cyberpi βασίζεται σε 4 πυλώνες της περιοχής της κυβερνοασφάλεαις και έχει ως στόχο να:

 • Βελτιστοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού παραβιάσεων, κάνοντάς την ταχύτερη και πιο στοχευμένη
 • Μοντελοποιήσει και αυτοματοποιήσει τη διαδικασία παραγωγής κανόνων για τον εντοπισμό παραβιάσεων ιδιωτικότητας
 • Αυξήσει το επίπεδο επίγνωσης του προσωπικού για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας
 • Επεμβαίνει αυτόματα σε πληροφοριακά συστήματα που εποπτεύει, ώστε να προλαμβάνει επιθέσεις και να περιορίζει τις συνέπειές τους κατά της ιδιωτικότητας.

Έναρξη έργου: 12/5/2020 και λήξη έργου: 11/11/2022 (διάρκεια: 30 μήνες).

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

 • Innovative Secure Technologies (Συντονιστής Φορέας), τεχνοβλαστός (spin-off), εταιρία έντασης γνώσης και καινοτομίας, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλεις πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες ασφάλειας.
 • Εταιρία Tessera Multimedia, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.

Η δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://cyber-pi.gr/

Το ερευνητικό έργο MERGIN MODE απoτελεί ένα Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Cultural Information System), που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων (MOnument DEmonstration), μέσα από τη συγχώνευση (MERGIN’) του πραγματικού με το εικονικό, σε μια Μικτή Πραγματικότητα (MixEd Reality) επικουρούμενη από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (GeoINformatics).

Έναρξη έργου: 11 Οκτωβρίου 2019 – διάρκεια 30 μήνες.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Τμήμα  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Εταιρία GeoSense, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία των Drones και του Τοπογραφικού Εξοπλισμού
 • Εταιρία Tessera Multimedia, Συντονιστής του έργου

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://merginmode.com/

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου ARTECH αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στοχευμένων βιωματικών δράσεων και πρότυπων εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ στο ευρύ κοινό και σε εξειδικευμένες ομάδες επισκεπτών καθώς και η ενίσχυση και η διεύρυνση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε επιμέρους ομάδες. Οι δράσεις θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπειρίας και στη βιωματική μάθηση – ψυχαγωγία του επισκέπτη μέσω σύγχρονων διαδραστικών εκπαιδευτικών, πολυμεσικών μεθόδων.

Συγκεκριμένα θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν εφαρμογές, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα:

 • Ψηφιακής προβολής επιλεγμένων έργων της μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος.
 • Τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης και αλληλεπίδρασης του επισκέπτη και των ερευνητών με τα εκθέματα και της εικονικής χωροθέτησής τους στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
 • Βιωματικής εκμάθησης της συντήρησης (ψηφιακής/πραγματικής) έργων τέχνης.
 • Εμπειρικής εκπαίδευσης / ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών-δραστηριοτήτων.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

 • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Συντονιστής Φορέας), στόχοι του οποίου αποτελούν η συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, η συλλογή, η καταγραφή και η μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και μελετητών της τέχνης και η ουσιαστική επαφή των παιδιών με έργα τέχνης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Φορέας Έρευνας. Το Τμήμα αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου και των πόρων του στην εκπαίδευση των φοιτητών του, ενώ ταυτόχρονα είναι από τα πλέον δραστήρια του ΑΠΘ στον τομέα της έρευνας.
 • Εταιρία Tessera Multimedia, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.

Έναρξη έργου: 26 Μαΐου 2020

Λήξη έργου: 25 Νοεμβρίου 2022

Διάρκεια: 30 μήνες.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://artech-project.gr/

Το χρηματοδοτούμενο project, που φέρει τον τίτλο: ‘Σακχαρώδης Διαβήτης: Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ως όχημα για τη διαχείριση της νόσου’ αφορά τη δημιουργία μίας πλατφόρμας λογισμικού για τη διαχείριση δεδομένων που σχετίζονται με τον διαβήτη. Αποτελείται από διαδικτυακή εφαρμογή (web app) και εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app με λειτουργικό Android και iOS). 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: η καταγραφή και παρακολούθηση μετρήσεων, η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από τρίτες εφαρμογές, σακχαρόμετρα και συσκευές Bluetooth/NFC, η προσθήκη μετρήσεων σακχάρου με φωνητική εντολή (Amazon Alexa) η εξαγωγή/αποστολή αναφορών, ο υπολογισμός προτεινόμενης δόσης ινσουλίνης (bolus calculator), η παρουσίαση αναλυτικών αναφορών και διαγραμμάτων κλπ. Σε όλα τα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι θεράποντες ιατροί, ώστε να παρακολουθούν τα δεδομένα του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (realtime data), να ανατρέχουν στο ιστορικό και να διακρίνουν τάσεις, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Anats A.E., που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και διακίνηση ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού υλικού.

Η ιστοσελίδα του προϊόντος: https://fordiabetes.app

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404.

Η Tessera σε συνεργασία με την επιχείρηση Fibran Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, υλοποίησε το έργο Energy Audit. Το έργο αφορούσε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη ενός mobile εργαλείο αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και αποτύπωσης προτάσεων για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Η εφαρμογή Energy Audit διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

 • την Energy Home edition για απλούς χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, αλλά και να την βελτιώσουν μέσω των προτάσεων-λύσεων, που παρέχει η εφαρμογή και
 • την Energy Pro edition, η οποία αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο  για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κατοικιών και εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η εταιρία μας συμμετείχε στο ερευνητικό έργο με τον τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη συστήματος δομικών στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής» (συντ. τίτλου: SYNERGY) στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς».

Τον συντονισμό του έργου ανέλαβε το εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των κτιρίων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο έργο συμμετείχαν επίσης το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και η εταιρεία FIBRAN – Δημήτριος Αναστασιάδης Α.Ε.

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο εν λόγω έργο ανέπτυξε:

α) Εργαλείο για την εκτίμηση της θερμικής συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων και των συνδυασμών τους για διαφορετικές κατασκευαστικές διαμορφώσεις, αναφορικά με τα υλικά κατασκευής και θερμικής προστασίας των δομικών στοιχείων,

β) Εργαλείο για την εκτίμηση της πιθανότητας υγροποίησης των υδρατμών στα δομικά στοιχεία και τις συναρμογές τους για διαφορετικές κατασκευαστικές διαμορφώσεις αναφορικά με τα υλικά κατασκευής και θερμικής προστασίας των δομικών στοιχείων και

γ) Εφαρμογή βάσεων δεδομένων ανάλυσης κύκλου ζωής για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

Η Tessera είχε την χαρά και την τιμή να συνεργαστεί με το Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας 2012 – 2014, το οποίο υλοποιήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (EΠAN ΙΙ).

Το έργο εγκρίθηκε από την ΓΓΕΤ και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εμπορικού οργάνου μετρήσεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη και με ακρίβεια μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας υγρών και στερεών.

Το νέο όργανο βασίστηκε στη μέθοδο θερμαινόμενου σύρματος σε μη-μόνιμη κατάσταση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εμπορικά. Κύριος στόχος του έργου ήταν να μεταφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου θερμαινόμενου σύρματος σε μη μόνιμη κατάσταση σε μια εμπορική συσκευή, η οποία σχεδιάσθηκε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα μειονεκτήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν έως σήμερα την ευρεία εμπορική της χρήση και να παρέχει ακριβείς μετρήσεις της θερμικής αγωγιμότητας των υλικών.

Συντονιστής του έργου ήταν η εταιρία Tessera, η οποία ανέλαβε και την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού για τον υπολογισμό της τιμής της θερμικής αγωγιμότητας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών ανέλαβε την παραγωγή δύο νέων αισθητήρων (ενός για τα υγρά και ενός για τα στερεά υλικά) με μειωμένο μέγεθος και βελτιωμένη ευαισθησία. Στο έργο συμμετείχαν και δύο κινέζοι εταίροι, το Πανεπιστήμιο Xi’an Jiaotong και η εταιρεία XIATECH, οι οποίοι ανέπτυξαν από κοινού το απαραίτητο φορητό ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο λειτουργεί με έναν φορητό υπολογιστή.

Το 2007 η Tessera συμμετείχε στο ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη λογισμικού για την εξόρυξη δεδομένων από ετερογενείς πηγές”. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε το 2009. Οι φορείς ανάπτυξης ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η Tessera Multimedia ΑΕ και ο τελικός δικαιούχος η Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ. Το αποτέλεσμα του έργου ήταν μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης κτηματομεσιτικών αγγελιών. Η εφαρμογή εκτός από τις συνηθισμένες δυνατότητες καταχώρισης και διαχείρισης δεδομένων (αγγελιών), προσφέρει και δυο καινοτομικά χαρακτηριστικά: (α) δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα δεδομένων που προέρχονται από ετερόκλητες πηγές, δηλαδή, από ελεύθερο κείμενο που προέρχεται από το υπάρχον σύστημα της Μακεδονικής αφού αναλυθεί μέσω “έξυπνων” φίλτρων, άλλες βάσεις δεδομένων, και από απευθείας απλή ή μαζική εισαγωγή από μεμονωμένους χρήστες ή συνδρομητικούς πελάτες (μεσίτες), και (β) δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης της καταχωρημένης (ιστορικής) πληροφορίας για την ανακάλυψη χρήσιμης επιχειρηματικής γνώσης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια εφαρμογή με χαρακτηριστικά Business Intelligence.

Μία σημαντική λειτουργία του συστήματος αποτελούσε η κατασκευή αποθήκης δεδομένων (data warehouse) με ιστορικά στοιχεία για περαιτέρω ανάλυση με τεχνικές OLAP (Online Analytical Proccessing).

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf