Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά

Η εταιρία Tessera σε συνεργασία με την OTS Α.Ε. σχεδίασαν την πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης του Δήμου Παύλου Μελά.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, που υλοποιήθηκε με το Open eClass, απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες που κατοικούν στον Δήμο Παύλου Μελά καθώς και σε εκπαιδευτικούς, με σκοπό να παρέχει ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.

Το σύστημα τηλεκπαίδευσης (https://e-learning.pavlosmelas.gr) παρέχει μία ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των χρηστών, εύκολο σχεδιασμό και οργάνωση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ενώ χαρακτηρίζεται από λειτουργικότηταευχρηστία και είναι φιλικό σε όλες τις συσκευές (tablet, laptop, desktop υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα).

 

Ενδεικτικές λειτουργίες του συστήματος:

  • Υποστήριξη πολλαπλών / διακριτών ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Διαχείριση και οργάνωση καταρτιζομένων
  • Διαχείριση εκπαιδευτών
  • Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης (εισαγωγή υλικού, βαθμολόγηση, ανακοινώσεις, δημιουργία ομάδων εργασίας, στατιστικά κλπ)
  • Προβολή, ανάπτυξη, σύμπτυξη ιεραρχικής δομής μαθήματος (ενότητες, αντικείμενα, κ.ο.κ) (course structure view)
  • Λίστα μαθημάτων, αποστολή μηνυμάτων, αναζήτηση μαθημάτων βάσει φίλτρων κ.ά.

Παράλληλα, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης τηλεκατάρτισης (με την υποστήριξη της πλατφόρμας Bigbluebutton), υποστηρίζεται δηλαδή η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου ή αίθουσας διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης).

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://e-learning.pavlosmelas.gr

Share:

dimos pavlou mela single post image

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf