Παράδοση Ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Tessera παρέδωσε επιτυχώς την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος αναπτύχθηκε με τη χρήση Responsive Web Design, έτσι ώστε η εμφάνισή της να βελτιστοποιείται αυτόματα, ώστε να επιτυγχάνεται ευκολία στην ανάγνωση και την πλοήγηση σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών με οθόνες διαφορετικών αναλύσεων (desktop υπολογιστών, laptops, tablet PCs και smart phones).

Για την ανάπτυξή της χρησιμοποιήθηκε το 4CMS, το ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου της εταιρείας μας, το οποίο παρέχει ευελιξία και ευκολία στην ανανέωση του περιεχομένου από τους διαχειριστές του ιστοχώρου.

Η νέα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση mai.uom.gr.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf