Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τον νέο ιστοχώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

H Tessera, επιμελήθηκε, σχεδίασε και ανέπτυξε τον νέο διαδικτυακό τόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr).

Το νέο site έχει στόχο την άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και τη διαβούλευση & διαφάνεια για όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση έργων Πληροφορικής, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διαχείριση του ιστοχώρου γίνεται εξολοκλήρου από το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε. με τη βοήθεια ενός εύχρηστου εργαλείου διαχείρισης που παραδόθηκε από την Tessera, στο πλαίσιο του έργου.

Για την υλοποίηση του site έγινε χρήση PHP και MySQL με την πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού Joomla!. Επιπλέον η Tessera δημιούργησε για τις ανάγκες της ΚτΠ Α.Ε. έξι υποσυστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχείριση Διαγωνισμών, Δημόσιων Διαβουλεύσεων, Διευκρινίσεων, Πεπραγμένων, Υπουργικών Αποφάσεων και Προγραμματισμένων Συμφωνιών.

Στον ιστοχώρο υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες από ΑμΕΑ και ειδικότερα από άτομα με προβλήματα όρασης.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf