Καλές πρακτικές για τους κωδικούς πρόσβασης

Κωδικούς πρόσβασης ή αλλιώς συνθηματικά (passwords) χρησιμοποιούμε καθημερινά, πολλές φορές δεν τα θυμόμαστε και ανατρέχουμε σε σημειώσεις .. Είναι πολύ σημαντικό όμως να χρησιμοποιούμε ασφαλείς κωδικούς σε κρίσιμες υπηρεσίες. Όπως για την είσοδο στο web banking λογαριασμό μας ή για την είσοδό μας στο σύστημα taxis.

Μια καλή πρακτική είναι οι κωδικοί πρόσβασης σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι τουλάχιστον 10 χαρακτήρες σε μέγεθος. Προσοχή όμως, δεν πρέπει απλά να περιέχει ο κωδικός μόνο γράμματα ή μόνο αριθμούς. Ένας ικανός χάκερ σήμερα χρειάζεται 2 δευτερόλεπτα για να σπάσει έναν κωδικό που αποτελείται από 12 αριθμητικά ψηφία.

Αντίθετα, με περίπλοκους κωδικούς πρόσβασης τα πράγματα δυσκολεύουν. Για παράδειγμα για έναν κωδικό πρόσβασης 11 χαρακτήρων με αριθμούς, κεφαλαία και πεζά γράμματα και σύμβολα, ένας χάκερ θα χρειαστεί 34 χρόνια για να τον ανακτήσει (Πηγή: https://www.hivesystems.io/)

Πρόσφατα έγινε μια έρευνα σε 1.210 κατοίκους των ΗΠΑ, σχετικά με το μήκος και την πολυπλοκότητα των κωδικών πρόσβασής τους. Η έρευνα έγινε από το safety.com και έδειξε ότι η πλειονότητα (67,3%) των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί κωδικό πρόσβασης μικρότερο από εννέα χαρακτήρες. Ορισμένοι μάλιστα δήλωσαν (7,8%) ότι οι κωδικοί τους ήταν τέσσερις χαρακτήρες ή λιγότεροι.

Βέλτιστη πρακτική για ένα κωδικό είναι να περιλαμβάνει μίξη αριθμητικών ψηφίων, πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων και ειδικών συμβόλων. Όσο μεγαλύτερος και περίπλοκος είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί ένας χάκερ για να τον σπάσει.

Share:

hacker

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf