Ιστοσελίδα για τα καταστήματα κράτησης του Υπ. Δικαιοσύνης

Η Tessera σχεδίασε και υλοποίησε την ιστοσελίδα για τα καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τα καταστήματα κράτησης, στατιστικά στοιχεία καθώς και να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της (αίτηση-έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων, προγραμματισμό επισκεπτηρίου κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης:

sofron.gov.gr

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf