Η Tessera κοντά σας, στις νέες απαιτήσεις του GDPR

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), από την 25η Μαΐου του 2018,  εισάγει νέες έννοιες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (πληροφορίες που χαρακτηρίζουν και σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο). Βασικό σημείο είναι ότι θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευσή τους από τις επιχειρήσεις καθώς και για τη μαζική αποστολή email στο πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας, παρέχοντας παράλληλα στους πολίτες περισσότερα δικαιώματα και έλεγχο των δεδομένων αυτών.

Οι εταιρίες, που:

  • διαθέτουν ηλεκτρονικά καταστήματα, όπου αποθηκεύουν πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα των πελατών
  • αποστέλλουν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • διαθέτουν εφαρμογές, που αποθηκεύουν ή διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, ηλικία, κατοικία, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση IP),

οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό.

Η Tessera, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση με τον νέο Κανονισμό και στην ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στους πελάτες της, σε συνεργασία με τον DPO της κάθε επιχείρησης, εξατομικευμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις του GDPR και σας βοηθούν να διασφαλίσετε ότι οι διαδικασίες που ακολουθείτε είναι σύμφωνες με τους νέους κανόνες ασφάλειας δεδομένων του GDPR.

Στελέχη της Tessera έχουν πιστοποιηθεί ως Data Protection Officer (DPO) – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την εταιρία TÜV HELLAS (TÜV NORD), αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν επαρκώς.

Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας προτείνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, με σκοπό η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών της επιχείρησής σας να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού.

Share:

GDPR EU

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf