Η αναβαθμισμένη σελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες για την αναβάθμιση του ιστοχώρου www.e-kepa.gr του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας(ΑΝΕΜ).

Οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν την αναβάθμιση της πλατφόρμας 4CMS που είχε χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της παλιάς ιστοσελίδας, στην τελευταία έκδοση, που περιλαμβάνει πολλές βελτιωμένες λειτουργίες.

Ταυτόχρονα έγινε νέος σχεδιασμός για το εικαστικό template της ιστοσελίδας με τη χρήση σύγχρονων τάσεων και τεχνολογιών, όπως εντυπωσιακά carousels εναλλαγής εικόνων αλλά και responsive web design για την βέλτιστη απεικόνιση της σελίδας και σε κινητές συσκευές.

Στο πλαίσιο του έργου εμπλουτίστηκε η παρουσίαση του περιεχομένου με εισαγωγή αυτοματοποιημένων photo και video galleries σε κάθε άρθρο ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίστηκαν οι λειτουργίες διαχείρισης με δυνατότητα επέμβασης σε μεγαλύτερο μέρος του website από την εφαρμογή εύκολης διαχείρισης του 4CMS.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf