ΕΣΔι – νέα ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Είναι πλέον online η νέα ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) που δημιούργησε η Tessera με τη χρήση του CMS WordPress. Η ιστοσελίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου της ΕΣΔΙ «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας» που ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, η ένωση εταιρειών Blue Value Α.Ε. – Tessera Multimedia Α.Ε., όπου η εταιρεία Blue Value ανέλαβε την υλοποίηση των δράσεων προβολής.

Η ιστοσελίδα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της Σχολής Δικαστών για την προβολή και προώθηση του εκπαιδευτικού της έργου. Παράλληλα, παρουσιάζεται το σύγχρονο προφίλ της ΕΣΔι, απαραίτητο στις διεθνείς σχέσεις που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνέργειες που προκύπτουν με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. Παρέχεται ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, που εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση των διδασκόντων και των σπουδαστών της σχολής σε αυτό. Τέλος, αποτελεί και ένα εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η νέα διαδικτυακή πύλη

  • έχει αναπτυχθεί με τη χρήση του Elementor builder
  • είναι πολυγλωσσική, με επιλογή του χρήστη η γλώσσα εμφάνισης του περιεχομένου παρέχεται και στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.
  • υποστηρίζει την αναζήτηση στο σύνολο του ελεύθερου περιεχομένου της ιστοσελίδας
  • υιοθετεί τους κανόνες και αρχές του «Σχεδιάζοντας για Όλους» και συγκεκριμένα του προτύπου WAI/WCAG (Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Ιστό (Web Accessibility Initiative, WAI) της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web Consortium – W3C) για την υποστήριξη των οδηγιών WCAG 2.0).
  • ακολουθεί τις προδιαγραφές του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://www.esdi.gr

Share:

ΕΣΔΙ website

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf