Εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games) μπορούν να είναι μια εναλλακτική δραστηριότητα διασκέδασης για τους μαθητές. Μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να εμπλουτίσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο για διάφορες θεματικές περιοχές της Τέχνης, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία της Τέχνης.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARTECH, η Tessera με τη συνεργασία του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών, δημιούργησε τέσσερα εκπαιδευτικά παιχνίδια, που διατίθενται ελεύθερα για χρήση. Αυτά είναι:

1. Παιχνίδι εντοπισμού αντικειμένων σε πίνακες ζωγραφικής:
https://tessera.gr/games/teloglion-art-game/

2. Παιχνίδι ερωταπαντήσεων (Quiz)
https://tessera.gr/games/teloglion-quiz-game/

3. Παιχνίδι ζωγραφικής με δυνατότητα χρωματισμού προσχεδίων από πίνακες/εικόνες:
https://tessera.gr/games/teloglion-coloring-book/

4. Παιχνίδι κρεμάλα (βρίσκω τον τίτλο του πίνακα)
https://tessera.gr/games/teloglion-discover-game/

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Τα παιχνίδια αξιολογήθηκαν, στην πιλοτική τους έκδοση, από ομάδα 47 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψη του Οργανωτικού Συντονιστή του 4ου ΠΕΚΕΣ κυρίου Χρήστου Πράμα, και προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα που ενσωματώθηκαν στην τελική τους έκδοση. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτημα για την ενδεχόμενη ένταξη των παιχνιδιών σε ένα Project με θέμα την Τέχνη, στην παρακάτω εικόνα:

Αξιολόγηση παιχνιδιών

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» (ARTECH). Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Συντονιστής Φορέας),
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Tessera Multimedia A.E.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

logol_el

Share:

Games

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf