Εκδήλωση παρουσίασης του έργου ARTECH

Το ερευνητικό έργο Artech

Πρόκειται για έργο που «παντρεύει» την τέχνη (art) με την τεχνολογία (technology).
Ο τίτλος του έργου είναι «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για Βιωματική Εμπειρία μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH.
Η παρουσίαση του έργου έγινε στις 25 Απριλίου στις 18:30, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα

To πρόγραμμα της εκδήλωσης:

1.    Χαιρετισμός Αντιπροέδρου ΔΣ Τελλογλείου Καθηγητή κ. Νίκου Μουσιόπουλου

2.    Ομιλία εκπροσώπου της Διοίκησης του Τελλογλείου για θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στην προώθηση του πολιτισμού

3.    Παρουσίαση του Τελλογλείου και της ανάγκης για την ανάδειξη του περιεχομένου του με τη χρήση ΤΠΕ, κ. Βασίλης Γκόνος

4.    Παρουσίαση του έργου ARTECH και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν με εστίαση στα παιχνίδια, κ. Βασίλης Εφόπουλος

5.    Παρουσίαση του περιβάλλοντος και της εφαρμογής VR που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, κ. Μανώλης Μπαμπάτσικος

6.    Παρουσίαση ανοικτών εκπαιδευτικών εργαστηρίων τρισδιάστατων τεχνολογιών, κ. Σάββας Κολτσακίδης

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη στοχευμένων βιωματικών δράσεων και πρότυπων εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. στο ευρύ κοινό και σε εξειδικευμένες ομάδες επισκεπτών καθώς και την ενίσχυση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, που υλοποιεί το Ίδρυμα σε επιμέρους ομάδες.

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Συντονιστής Φορέας),
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Tessera Multimedia A.E.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Share:

Artech project

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf