Είναι απαραίτητη η συντήρηση ενός website;

Η συντήρηση ενός website (ή ενός e-shop), είτε έχει υλοποιηθεί με WordPress είτε με οποιοδήποτε άλλο CMS (Content Management System), είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ασφάλεια:

 • Ενημερώσεις λογισμικού: Το λογισμικό του website σας, όπως το WordPress, τα plugins και το theme, πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για να διορθωθούν πιθανές ευπάθειες ασφαλείας. Τα εγκαταλελημμένα websites είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ηλεκτρονικές επιθέσεις, όπως phishing και hacking.
 • Αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού: Η τακτική σάρωση και ο καθαρισμός του website σας από κακόβουλο λογισμικό (malware) είναι απαραίτητη για την προστασία των δεδομένων σας.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας: Η δημιουργία τακτικών αντιγράφων ασφαλείας του website σας σας επιτρέπει να το επαναφέρετε σε περίπτωση που καταστραφεί.

Λειτουργικότητα:

 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας: Η ταχύτητα φόρτωσης του website σας είναι σημαντική για την εμπειρία των χρηστών και την κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η συντήρηση περιλαμβάνει βελτιστοποιήσεις για την αύξηση της ταχύτητας.
 • Βελτιστοποίηση για κινητά: Η πλειοψηφία των χρηστών πλέον περιηγείται στο διαδίκτυο από κινητές συσκευές. Η συντήρηση περιλαμβάνει ελέγχους ότι το website σας είναι responsive και λειτουργεί σωστά σε κινητά.

Επιπλέον, η συντήρηση ενός website, υλοποιημένου με WordPress, παρουσιάζει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Ενημερώσεις plugins: Τα πρόσθετα (plugins) του WordPress πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το WordPress και για να διορθωθούν τυχόν ευπάθειες ασφαλείας.
 • Αφαίρεση περιττών plugins: Τα άχρηστα ή ανενεργά plugins επιβραδύνουν το website σας και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας.
 • Βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων: Η βάση δεδομένων του WordPress επιβάλλεται να βελτιστοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διατηρείται η ταχύτητα και η καλή απόδοση του website σας.

Εν κατακλείδι, η συντήρηση ενός website, είτε με WordPress είτε με οποιοδήποτε άλλο CMS, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η συνολική απόδοση του.

Συμβουλές:

 • Συνεργαστείτε με μια αξιόπιστη και έμπειρη εταιρεία για να σας βοηθήσει με τη συντήρηση του website σας.
 • Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του website σας.
 • Παρακολουθείτε την απόδοση του website σας με εργαλεία όπως το Google Analytics.

Share:

hacking a website

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf