Διαδικτυακή παρουσία του Embryolab

Η μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryolab απόκτησε τη νέα διαδικτυακή παρουσία της σε συνεργασία με την Tessera.

Η υλοποίηση του έργου έγινε με την πλατφόρμα WordPress με χρήση Multisite, που δίνει τη δυνατότητα στο Embryolab να υποστηρίζει ένα δίκτυο websites από μια ενιαία εγκατάσταση του WordPress.

Στις σελίδες του ιστοτόπου οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται αναλυτικά για τη μονάδα Embryolab και τις υπηρεσίες που παρέχει (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, θεραπεία), τις τεχνικές που ακολουθεί καθώς και για το ανθρώπινο δυναμικό της (ιατροί, εμβρυολόγοι). Πλούσιο υλικό από νέα, δράσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις που υλοποιεί η μονάδα καθώς και πλήρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής γονιμοποίησης σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό παρέχονται μέσα από τον ιστότοπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον σχεδιασμό του, λήφθηκε υπόψη η τεχνική responsive design, ώστε να είναι προσβάσιμος από κινητές συσκευές, ενώ υποστηρίζεται και σύνδεση με social media.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε: https://embryolab.eu

Share:

EMBRYOLAB single post image

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf