Διαδικτυακή παρουσίαση της AS Hellas

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του διαδικτυακού τόπου www.ashellas.com, που σκοπό έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις εξατομικευμένες λύσεις, που προτείνει η εταιρία AS Automation System Hellas στις ανάγκες παραγωγής, αυτοματισμού και ελέγχου, που παρουσιάζονται. Πέραν του εταιρικού προφίλ, οι επισκέπτες πληροφορούνται μέσα από την ιστοσελίδα για το σύνολο των υπηρεσιών, που παρέχει η εταιρία, τις γραμμές παραγωγής και τους αυτοματισμούς καθώς και για το πελατολόγιο και τα έργα, που η επιχείρηση έχει αναλάβει.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την ακόλουθη διεύθυνση: ashellas.com

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf