Γνωρίστε τα Google Analytics

Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της επισκεψιμότητας ενός δικτυακού τόπου. Παρέχεται δωρεάν από την Google και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ισχυρά εργαλεία για την καταγραφή, την ανάλυση και την αναφορά δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα και την απόδοση ενός ιστότοπου.

Βασικές λειτουργίες

Οι βασικές λειτουργίες των Google Analytics περιλαμβάνουν:

  1. Μέτρηση επισκεψιμότητας: Τα Google Analytics παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων, τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες, το χρόνο παραμονής τους και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό σας.
  2. Πηγές κίνησης: Μπορείτε να δείτε την πηγή από την οποία προέρχονται οι επισκέπτες σας, όπως αναζητήσεις στη Google, κοινωνικά δίκτυα, άλλες ιστοσελίδες κ.λπ. Αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε ποιες πηγές κίνησης είναι πιο αποδοτικές για τον ιστότοπό σας.
  3. Συμπεριφορά των χρηστών: Μπορείτε να αναλύσετε πόσο χρόνο διαθέτουν οι χρήστες στον ιστότοπό σας, ποιες σελίδες του ιστότοπού σας επισκέπτονται περισσότερο και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο.
  4. Στόχοι και μετρήσεις συμπεριφοράς: Μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένους στόχους, όπως η συμπλήρωση μιας φόρμας, η αγορά ενός προϊόντος ή η εγγραφή στο ενημερωτικό σας δελτίο (newsletter). Τα Google Analytics παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίτευξη αυτών των στόχων και την απόδοση τους.
  5. Αναφορές και στατιστικά στοιχεία: Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες αναφορές και γραφήματα για να παρακολουθείτε την εξέλιξη και την απόδοση του ιστότοπού σας σε πολλαπλά επίπεδα.

 

GDPR και Analytics

Συνοψίζοντας, τα Google Analytics αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή των επισκέψεων του ιστότοπού σας και τη βελτίωση της απόδοσής του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η χρήση των Analytics συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων των χρηστών. Είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώνετε τους χρήστες σας για αυτό και να συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές προστασίας δεδομένων, όπως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο GDPR επιβάλλει ότι ένας ιστότοπος που χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών, πρέπει να λαμβάνει την ελεύθερη, ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχετε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων, την επεξεργασία που γίνεται και τα δικαιώματα των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε την ανωνυμία και ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Google Analytics και να τηρείτε τις οδηγίες που ορίζονται από την πλατφόρμα.

Share:

Google Analytics

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf