Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ

Η Tessera ανέλαβε επίσημα την εκτέλεση του έργου του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του νέου δικτυακού τόπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και του Διαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου ΑΕ (ΔΙΠΕΚ ΑΕ).

Στο πλαίσιο αυτού του έργου πρόκειται να βελτιώσει και εμπλουτίσει το εικαστικό της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας, θα δημιουργήσει αντίστοιχο θέμα (theme) για ΑμΕΑ, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η αναζήτηση πληροφορίας σε άτομα με προβλήματα όρασης και θα δημιουργήσει αυτόνομη σελίδα για το Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο στη διεύθυνση www.dipek.gr.

Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη των δύο ιστοσελίδων με υπηρεσίες συντήρησης και επικαιροποίησης.

Share:

Συνεργαστείτε μαζί μας

Μέχρι 1 MB σε μορφή pdf